نمونه کار های نصب شده

مزایای ضد رسوب الکترونیکی ولگا

- ممانعت از تشکیل رسوب و افزایش بهره وری در مصرف انرژی
- جلوگیری از خوردگی زیر رسوبی و حذف تدریجی رسوبات قبلی
- عدم استفاده از امواج مخرب برای انسان مانند فراصوت
- تولید دستگاه در مدلهای مخصوص امواج فرکانس رادیویی بسیار قدرتمند
- مجهز به برد پیشرفته میکرو کنترلر و دارای فیوز مدار جهت جلوگیری از سوختن برد اصلی دستگاه
- بدون نیاز به برش خط لوله و قابلیت نصب روی انواع لوله ها
- در سایز های ۴/۳ اینچ الی ۲۲ اینچ
- دارای سیستم هشدار از کار افتادن دستگاه
- دارای سیستم محافظت جان
- دارای علایم هشداری امواج به سیستم