رسوب چیست ؟

تشکیل رسوب عموماً نتیجه سخت شدن روان آب ها و آب های زیر زمینی ناشی باران های اسیدی است.رسوب گرفتگی صنایع مصرف کننده آب با سختی کل (TH) بالای ppm 180 بسیار شایع بوده که این امر منجر به پایین آمدن بهره وری کلیه تجهیزات مصرف کننده آب خطوط آب رسانی می گردد. کلسیم , منیزیوم و ترکیبات آن با توجه به ضریب پایین انتقال حرارتی عایق ناخواسته ای برابر تبادل حرارت است . گذشته ار مبحث بهینه سازی انرژِی , رسوب می تواند خوردگی های زیر رسوبی را در پی داشته و منجر به کاهش عمر مفید تجهیزات و بالا رفتن عملیات اسید شویی و توقف های ناخواسته خط تولید گردد.

آثار مخرب رسوب

  • کاهش جریان دبی سیال
  • خوردگی های زیر رسوبی بین لایه رسوب وجدار تجهیزات
  • کاهش آهنگ انتقال حرارت و هدر رفت انرژِی
  • مسدود شدن شیرآلات صنعتی و غیر صنعتی
  • مسدود شدن انواع نارلهای صنعتی
  • افزایش هزینه های عملیاتی اعم ار صرف مواد شیمیایی و برس کاری
  • افزایش زمان توقف در کارخانجات و در نتیجه افزایش هزینه های تولید
  • آلوده نمودن پساب واحد های صنعتی به مواد اسیدی و افزایش آلودگی محیط زیست