دستگاه سپراتور مغناطیسی Volga trap

سپراتور مغناطیسی (فیلتر مغناطیسی )

یکی از مشکلات در موتور خانه ها گردش ذرات مگنتیت در سیال آبی در مدار ابی موتور خانه ها است.این ذرات و لای آنها حاصل خوردگی ها در موتورخانه های قدیمی و در موتورخانه های جدید حاصل جوشکاری و ذرات آن است. این ذرات می توانند آسیب های جبران ناپذیری را به پمپ ها ،ابزار دقیق و سایر تجهیزات یک موتوخانه وارد نماید .این معضل موجب کاهش عمر مفید و کاهش دبی سیال در حال عبور می گردد. سپراتور مفناطیسی (فیلتر مغناطیسی) با استفاده از خاصیت جذب میدان مغناطیسی بسیار قدرتمند این ذرات و لای مربوط به آن را جذب خود نماید و آنها را از مدار تاسیسات موتورخانه ای و غیر موتور خانه ای جدا نماید .


آثار مخرب ذرات فلزی یا مگنتیت ها در مدار تاسیسات

- افزایش خوردگی فرسایشی
- کاهش راندمان انتقال حرارت
- ایجاد صدا در پمپ ها ، تخریب بوستر پمپ و سایر اجزا
- ایجاد خلل در کارکرد ابزار دقیق و کنتورها
- ایجاد مشکل در راندمان و عملکرد شیرآلات
- کاهش دبی سیال
- ایجاد کلونی املاح متراکم و سخت در مجاورت رسوب کلسیمی
- افزایش تعمیرات دوره ای و سخت تر شدن تعمیرات

جدول مشخصات فنی